Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Dậu ngày 3/7/2015, tuổi Qúy Dậu mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn.

Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Dậu ngày 3/7/2015
Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Dậu ngày 3/7/2015

 Quý Dậu (Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) :  Xem bói tuổi Qúy Dậu mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả.

 Tân Dậu (Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Mọi việc nên hoạt động bình thường. Ngay cả trong chuyện tình cảm, giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt. Đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ. Không nên tin cẩn về lời nói, lời hứa. Dễ hao tài. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi, hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Có tin xa.

 Kỷ Dậu (Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả.

 Đinh Dậu (Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Về việc đổi việc trước khi có ý định thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở nên Xem tuổi vợ chồng. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác, nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Tài lộc không được như ý.

 Ất Dậu (Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Mọi việc nên hoạt động một cách bình thường. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi, hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Có tin tức ở xa.