Xem bói tử vi thứ 4 tuổi Ngọ ngày 8/7/2015, có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn. Có tin tức về chuyện tình cảm,

Tử vi thứ 4 tuổi Ngọ ngày 8/7/2015
Tử vi thứ 4 tuổi Ngọ ngày 8/7/2015

 Canh Ngọ (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Xem bói có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn. Có tin tức về chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc có sự dự tiệc tùng, đình đám, có người đến tâm sự, cần nghe ý kiến của mình. Tài lộc trung bình, tình cảm tốt.

 Mậu Ngọ (Hỏa, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Xem bói tình duyên ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt, hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn. Tình cảm tốt. Có người đến nhờ vả mình.

 Bính Ngọ (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Ngày có cuộc vui, hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm. Có cuộc đi ngắn. Tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui. Ngày thuận lợi cho họp mặt, kết bạn, đính ước. Tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn. Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp.

 Giáp Ngọ (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Việc đến nên tiến hành cho nhanh dù có trở ngại chút ít, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Không nên mưu cầu chuyện tình cảm có tính lâu dài, việc vui chơi, giao thiệp chỉ nên chốc lát không nên kéo dài. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tham vọng, tiến thêm sẽ không hay.

 Nhâm Ngọ (Mộc, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Không nên mưu cầu những chuyện lớn dễ có sự bỏ ngang, dang dở, hoặc kế hoạch bị thay đổi do người khác có ý kiến. Ngày có tiệc tùng, hoặc có tin tức về chuyện tình cảm của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui nhỏ. Tài lộc trung bình.