Những người thuộc chủng vân tay RADIAL LOOP có óc phán đoán tốt nếu Radial Loop nằm ở vị trí ngón tay cái hoặc ngón tay trỏ

Xem hoa tay thấy rằng bạn là người rất có tài và tính tình sâu sắc. Đặc biệt bạn có khả năng tự kiềm chế bản thân rất tốt.

Xem Thêm