By

Thai nhi 16 tuần tuổi là giai đoạn bé yêu của bạn vẫn còn rất nhỏ, chỉ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của bạn. Ở thời điểm này bạn có thể tăng 4-5 kg...

Xem Thêm