Xem tử vi 2016 tuổi kỷ dậu 1969 nữ mạng là một người rất thực tế  và khôn ngoan và là người thực tế trong cuộc sống.

kỷ dậu 1
Về sự nghiệp:

Như năm nay, bói bài Quý Bà gặp sao Mộc Đực chiếu mạng, công danh tài lộc đi lên, mưu sự dễ thành, gặp nhiều may mắn Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, đổi với Quý Bà mạng Thổ có phần hao tổn, nhưng với Quý Bà, mạng Đại Trạch Thổ, lại càng vượng tăng, sự nghiệp phát triển rực rỡ.

Về tình cảm:
Năm nạy, công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, tình cảm cũng có nhiều niềm vui, vợ chồng có nhiều thòi gian gắn bó để cùng bàn tính việc làm ăn, con cái, nhà cửa…Năm nay trong công việc làm ăn, khó tránh khỏi việc họp mặt, hội hè, nên cẩn thận, dễ bị kẻ xấu gây tai tiếng.

Về sức khỏe:

Năm nay Sao Vận tốt, sức khỏe không có gì đáng ngại. Tuy vậy với Bệnh phù, Hung thần nhập Mệnh, cần phòng “tai bay vạ gió” và ăn uống cẩn thận, dễ bị trúng độc thực phẩm. Nên giảm thiểu việc ăn uổng ngoài đường và đồ ăn cách đêm.