Nếu tướng lông mày này kết hợp thêm mắt có thần thì là người có tướng thanh cao, tương lai đỗ đạt hoặc nổi danh trong một nghề học thuật nào đó

Xem Thêm