By

“…Canh Thìn (Kim, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương – 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Chú ý xem phong thuy trong tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang, mua sắm đồ đạc,...

Xem Thêm