Xem tử vi 12 con giap – Xem tử vi tuổi Tỵ thứ Sáu (17/7/2015)

TỬ VI THỨ SÁU TUỔI TỴ :

– Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Gia đạo bình yên. Tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp. Nếu có người đề nghị công việc thì nên chấp thuận dù không có lợi lộc tiền bạc gì, xem boi tinh yeu thấy có chuyện vui về tình cảm nhân nghĩa. Ngày có gián đoạn công việc, hoặc chưa hoàn tất.

Xem tử vi tuổi Tỵ thứ Sáu (17/7/2015)
Xem tử vi tuổi Tỵ thứ Sáu (17/7/2015)

– Kỷ Tỵ (Mộc, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Hôm nay tình cảm tốt, vui vẻ. Ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc, tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc tốt, hoặc có lộc ăn, hội họp, đình đám.

– Đinh Tỵ (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên có sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin tức ở xa, xem tử vi 2015 thấy có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không tốt. Không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ dở nửa chừng vì có tin tức mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc.

– Ất Tỵ (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Không nên theo đường lối cũ, đã đến lúc phải thay đổi phương hướng mọi việc làm cũng như về tình cảm. Ngày của sự đáo hạn, đính ước, hẹn ước, kết thúc công trình, giai đoạn. Có tin tức ở xa. Tiền bạc vào ra thất thường, hoặc có mà chưa đến tận tay. Nên cố gắng chờ đợi vì có sự chậm trễ hoặc dời hẹn, sai hẹn.

– Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Nên có sự dứt khoát, hoặc đình chỉ công việc hoặc chuyện tình cảm đã kéo dài từ lâu. Hoặc đã đến lúc phải thay đổi tình trạng hiện tại. Có sự đi xa, xa cách người thân. Tài lộc dễ hao nhưng không phải là thua lỗ. Có tin buồn.