Mời các bạn cùng Tiendoan.vn xem tử vi tháng 04/2017 của tuổi Tý Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 tức là từ ngày 05/03/2016 đến ngày 05/04/2017 Âm Lịch về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên … trong tháng này xem như thế nào nhé!

– Xem tử vi Tháng 04/2017 tuổi Bính Tý (Thủy, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : 

Theo xem bói tử vi năm 2017, tháng này các tuổi nam nữ đã có chuyển biến tốt, Nam mạng về tài lộc hay về mưu sự may mắn tốr đẹp đang đến. tuy nhiên do Tháng tốt nhưng vận xấu chớ tin người nên cẩn thận về tiền bạc hay các vật có giá trị, dự báo gặp mất mát tổn tài. Tuổi nữ mạng cfó âm phù dương trợ không còn bế tắc, nhưng tránh manh động đầu tư việc mới nếu không sẽ dẫn đến ân hận trong những Tháng về sau.

Tử vi tháng 04 tuổi tý

– Xem tử vi Tháng 04/2017 tuổi Giáp Tý (Kim, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) :

Nam mạng Tháng xấu vận xấu không nên thực hiện các mưu sự, nên cẩn thận trong các giao dịch, đề phòng các vật có giá trị. Tiền bạc còn gặp bế tắc, tình cảm nhiều lo lắng ưu tư. Nữ mạng mọi việc dù có quý nhân phù trợ nhưng chưa được hanh thông như mong đợi nhất là xem tử vi tuổi vợ chồng nên đề phòng gặp miệng tiếng trong tình cảm nam nữ, tiền bạc còn trắc trở.

– Xem tử vi Tháng 04/2017 tuổi Nhâm Tý (Mộc, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : 

Tháng này Nam mạng mọi mưu sự vẫn đang trong trắc trở bế tắc và có biến động về kiết hung, dự báo lành ít dữ nhiều, chớ vọng động về tiền bạc hay mưu sự việc mới, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng Tháng xấu vận xấu nên trong mưu sự chưa được như ý, chớ có vọng động về tiền bạc, tình cảm bị chi phối có tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản.

– Xem tử vi Tháng 04/2017 tuổi Canh Tý (Thổ, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : 

Tháng tốt nhưng vận xấu, nhưng Nam mạng không có chuyển biến trong mưu sự và trong chiều hướng không như ý, chớ thực hiện đầu tư việc mới  do vận hội chưa được tốt đẹp, gia đạo có tin đến. Nữ mạng nên cẩn thận trong mọi giao dịch dù có âm phù dương trợ, nhưng công việc chỉ diễn tiến bình thường đặc biệt là vụ tính tuổi sinh con, tình cảm gia đạo tốt đẹp, tiền bạc đến như mong đợi.

– Xem tử vi Tháng 04/2017 tuổi Mậu Tý (Hỏa, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : 

Tháng này không có nhiều biến chuyển trong mưu sự nhưng mọi sự thành công như ý, vận hạn xấu nên cẩn thận trong giao dịch, tình cảm gia đạo có ưu phiền. Nữ mạng về tiền bạc không còn trắc trở đã hạnh thông suôn sẻ, dự báo có tiểu nhân dòm ngó, vậy chớ tin người đề phòng vật có giá trị và tật bệnh tuổi già nên sớm chữa trị.