Chú rể sinh năm 1987 và cô dâu 1989 cưới hỏi ngày nào là đẹp nhất trong năm 2017 này . Mời các bạn cùng tiendoan.vn đi tìm hiểu thông tin để xem ngay cuoi chuẩn xác cho cô dâu và chú rể nhé!

Thông tin cô dâu- chú rể

 • Chú rể sinh năm 1987
  Tức là Năm Đinh Mão
 • Cô dâu sinh 1989
  Tức là Năm Kỷ Tỵ

xem-ngay-cuoi-hoi

Các ngày cưới hỏi đẹp trong năm, tính theo ngày, tháng, năm âm lịch:

Tháng âm lịch Ngày đẹp âm lịch
Tháng 01 Ngày 03 – 08 – 20 – 22
Tháng 02 Ngày 05 – 12 – 24
Tháng 03 Ngày 08 – 13 – 19
Tháng 04 Ngày 12 – 16 – 19 – 24 – 28
Tháng 05 Ngày 03 – 06
Tháng 06 Ngày 05 – 18 – 21 – 24
Tháng 07 Ngày 08 – 12 – 18 – 24 – 27
Tháng 08 Ngày 05 – 10 – 21 – 29 – 30
Tháng 09 Ngày 02 – 11
Tháng 10 Ngày 10 – 11 – 20 – 26
Tháng 11 Ngày 06 – 11 – 18 – 19 – 28 – 30
Tháng 12 Ngày 06 – 12 – 18 – 19

Một số thống kế các thông tin cần thiết khi xem ngày cưới trích từ tử vi như sau:

Mệnh Lô trung hỏa (Lửa trong lò) Đại lâm mộc (Cây trong rừng)
Ngũ hành Hỏa Mộc
Năm kỵ cưới hỏi Người nam tuổi Mão kỵ cưới vợ những năm Tuất. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi Người nữ tuổi Tỵ kỵ cưới chồng những năm Tuất. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi
Đại lợi, Tiểu lợi Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 03, 09 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 02, 08 (âm lịch) là Tiểu lợi
Cô Hư Sát Người nam tuổi Đinh Mão kỵ cưới vào những tháng 09, 10 âm lịch Người nữ tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vào những tháng 03, 04 âm lịch
Cô thần Quả tú Người nam tuổi Mão sinh vào tháng 07 âm lịch Không phạm Cô thần Người nữ tuổi Tỵ sinh vào tháng 10 âm lịch Không phạm Quả tú

Xem tuoi đưa ra một số lựa chọn ngày cưới dành cho cô dâu 1989 và chú rể 1987

 • Tháng 01 âm lịch: Tháng này thuộc Ông cô – Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 03 – 08 – 20 – 22
 • Tháng 02 âm lịch: Tháng này thuộc Tiểu lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 12 – 24
 • Tháng 03 âm lịch: Tháng này thuộc Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 08 – 13 – 19
 • Tháng 04 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ thân – Kỵ cô dâu. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 12 – 16 – 19 – 24 – 28
 • Tháng 05 âm lịch: Tháng này thuộc Phu chủ – Kỵ chú rể. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 03 – 06
 • Tháng 06 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu – Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 18 – 21 – 24
 • Tháng 07 âm lịch: Tháng này thuộc Ông cô – Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 08 – 12 – 18 – 24 – 27
 • Tháng 08 âm lịch: Tháng này thuộc Tiểu lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 10 – 21 – 29 – 30
 • Tháng 09 âm lịch: Tháng này thuộc Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 02 – 11
 • Tháng 10 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ thân – Kỵ cô dâu. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 10 – 11 – 20 – 26
 • Tháng 11 âm lịch: Tháng này thuộc Phu chủ – Kỵ chú rể. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 06 – 11 – 18 – 19 – 28 – 30
 • Tháng 12 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu – Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 06 – 12 – 18 – 19