Theo tiendoan.vn thì khi chọn năm sinh con cho chồng tuổi giáp tý vợ tuổi kỷ tỵ thì chúng ta cần để ý đến các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của cha mẹ xem có hợp với con không. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của người con. Thiên can, Địa chi của cha mẹ nên hợp với Thiên can, Địa chi của con là tốt nhất. Vì vậy xem tuổi sinh con là điều cần thiết

tuoi-sinh-con

Thông thường con không hợp với cha mẹ được gọi là Tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Vì vậy cần tránh Đại hung, nếu bắt buộc thì chọn Tiểu hung, bình thường là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con.

 • Năm sinh của bố: 1984
 • Năm âm lịch: Giáp tý
 • Ngũ hành:Kim – Hải Trung Kim (Vàng trong biển)
 • Năm sinh của mẹ: 1989
 • Năm âm lịch: Kỷ Tỵ
 • Ngũ hành: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng)

Dự kiến sinh con năm 2017

 • Năm âm lịch: Đinh Dậu
 • Ngũ hành: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Kim, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Đinh, bố là Giáp, mẹ là Kỷ, như vậy:
 • Thiên Can của bố Không tương sinh, Không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ Không tương sinh, Không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Dậu, bố là tý, mẹ là Tỵ, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương hợp, không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ là Tỵ tương hợp với Dậu của con, rất tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 5.5/10, trên mức trung bình, tạm được.

Mời các bạn xem tu vi 2017 cho các tháng sinh con là tốt nhất nhé!