By

Theo các chuyên gia về tu vi tron doi thấy rằng mũi có đóng một vai trò rất quan trọng ở trên khuôn mặt của con người. Dù cho tai hay mắt miệng có được hài hoà...

By

Theo các nhà tu vi tron doi và xem tướng số người có tướng mũi cao, cánh mũi dày, hay mũi dài so với tổng thể khuôn mặt… thì đều là những tướng mũi rất...

Xem Thêm