Biểu hiện của tướng mũi cho thấy cá tính chung thủy nhưng về vận số thì không được giàu sang phú quý, cuộc đời chỉ được an nhàn vưà đủ.

Người có sống mũi đến cánh mũi phẳng, đầy đặn, không có tỳ vết thì là người có tài lực và thế lực, số trường thọ

Xem Thêm