Theo xem tuoi vo chong. Trong thuật xem tuổi làm ăn cho rằng: Con giáp là kí hiệu đại diện cho một thuộc tính trong đời, cũng là tuợng trưng ám chỉ.....

Tốc độ và sự nhạy bén khiến tuổi Mão đặc biệt thành công trong lĩnh vực toán học. Người sinh tuổi Mão theo xem boi tinh duyen rất thông minh và trung thực.

Xem Thêm