Bước sang tháng mới âm lịch là tháng 12 tức tháng Tân Sửu, người tuổi Dậu lâm cục diện Tị Dậu Sửu Tam Hợp Kim Khố, tài lộc sáng, nhất là Thứ Tài.

Xem Thêm