Tướng bàn chân này còn cho thấy họ là những người có đời sống nội tâm khá sâu sắc và có một trái tim yêu rất nồng nhiệt

Xem Thêm