Xem ngày tốt khai trương, mở hàng là việc rất quan trọng đối với người kinh doanh. Việc chọn ngày tốt mở hàng theo tuổi cần lưu ý điều gì?

Xem Thêm