By

Ở mỗi vùng miền khác nhau lại có nghi thức bốc bát hương Ông Táo khác nhau. Tuy vậy, họ đều chuẩn bị lễ vật chỉn chu và bài văn khấn bốc bát hương Thổ...

By

Theo nếp xưa, người dân Việt thường đi chùa lễ Phật vào mùng Một và ngày Rằm hàng tháng. Mọi người sắm lễ chay tịnh cùng bài văn khấn Phật, nô nức rủ...

By

Phong tục tập quán dân gian Việt Nam quan niệm cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trầu trời để báo cáo công việc dưới hạ giới...

Xem Thêm