Lòng bàn tay có màu đỏ sáng. Trong nhân tướng học thấy rằng màu đỏ sáng được xem là tốt tướng, còn nếu màu tối hơn thì lại là tướng xấu

Lòng bàn tay có màu đỏ sáng theo các chuyên gia xem tướng người bàn tay này được xem là tốt, nếu có màu tối hơn thì xấu

Xem tướng bàn tay ngắn quá: Người nào có ngón tay ngắn hơn lòng bàn tay theo nhân tướng học đó là những người có tính cách lạ lùng

Xem Thêm