Dái tai của bạn hình tam giác là dái tai không hiện rõ mà nối thẳng từ vành tai vào mặt. Điều này cho thấy vận mệnh chủ nhân của nó rất tốt

Xem Thêm