By

Trong sách nhân tướng học khi xem tướng rốn có nói rốn nông nhỏ là điềm báo cho thấy bạn có số lao động vất vả trọn đời. Đặc biệt kết hợp với việc...

Xem Thêm