Phụ nữ có giọng nói mềm mại, khí chất vượng phu: Đây là tướng phú quý của người phụ nữ, cho dù tướng mạo của họ có bình thường

Theo xem tướng phụ nữ thấy rằng những người con gái có tướng mắt này cho dù có làm bất cứ việc gì, họ cũng sẽ không dễ dàng lùi bước hoặc từ bỏ

Xem Thêm