Biểu hiện của tướng mũi cho thấy cá tính chung thủy nhưng về vận số thì không được giàu sang phú quý, cuộc đời chỉ được an nhàn vưà đủ.

Xem Thêm