Khi xem tướng của một người, có một bộ phận không thể bỏ qua đó là đôi mắt. Tuy nhiên, tướng mắt của phụ nữ và đàn ông lại có những điểm khác nhau

Xem Thêm