Có thể biến khuyết điểm thành ưu điểm cho người tướng mắt lồi đó là sử dụng màu phấn mắt một cách phù hợp

Xem Thêm