By

Gieo quẻ Thứ Năm (25/6/2015) 12 con giáp TỬ VI THỨ NĂM TUỔI TỴ : – Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Năm 12 con giáp 25/6/2015 TỬ VI THỨ NĂM TUỔI THÌN : – Mậu Thìn (Mộc, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : xem tu vi 2015 luận thấy sự việc không...

Xem Thêm