By

“…Bính Ngọ (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, chú ý xem tuoi vo chong trong việc hỷ...

Xem Thêm