By

“…Kỷ Mùi (Hỏa, 37 theo am lich nam La Hầu nữ Kế Đô) : Nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy...

Xem Thêm