By

“…Đinh Tỵ (Thổ, 39 theo am lich nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng...

Xem Thêm