By

Thai nhi 11 tuần tuổi là một cột mộc quan trọng trong sự phát triển của thai nhi. Tuần này đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực của em bé. Cơ thể thi nhi này...

Xem Thêm