By

Ở tuần thứ 10 sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ đã có nhiều thay đổi lớn. Các bộ phận trên cơ thể thai nhi dang dần hoàn thiện hơn. Ở tuần này cơ...

Xem Thêm