By

Vòng tránh thai, thuốc ngừa thai và miếng dán tránh thai được xem là những biện pháp ngừa thai hiệu quả. Xem thêm tạp chí gia đình và chuyên mục toc ngang vai tại...

Xem Thêm