By

Người xưa dựa trên các quẻ âm và quẻ dương để tính một bà bầu sẽ sinh con trai hay con gái. Trong quan niệm về đường con cái, người Việt cho “có nếp có tẻ”...

Xem Thêm