Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát là vị phật nào? Ý nghĩa phật bản mệnh này ra sao? Sử dụng phật bản mệnh cần lưu ý gì? Đây là những câu hỏi không ít...

Những người tuổi Tuất, Hợi, nên thỉnh phật nào? Đâu là vị phật bản mệnh hộ mạng cho người tuổi Tuất, Hợi ? Đâu là vị Phật sẽ mang lại cho họ sự bình...

Phật di lặc là vị phật nào? Ý nghĩa của vị phật này ra sao, đeo Phật di lặc có tác dụng gì? Tại sao Phật Di Lặc – Biểu tượng của sự an lạc vui vẻ may...

Trong Phật giáo Bát nhã tâm kinh là trái tim cô đặc tinh túy của tất cả kinh điển phật giáo. Do đó khi tiếp xúc với kinh bát nhã chúng ta như đứng gần ánh hào...

Xem Thêm