By

Ngón cái của bạn dài hay ngắn, tròn hay dẹt đều có ý nghĩa trong nhân tướng học. Cùng khám phá những bí ẩn cuộc đời bạn thông qua việc xem tuong tay ngón cái...

Xem Thêm