Cửa số là nơi đón khí vào trong ngôi nhà, nếu vị trí cửa sổ sai phong thủy thì ngôi nhà sẽ trở thành nơi tụ nhiều âm khí, có hại cho sức khỏe và tài vận...

Xem Thêm