By

Sở hữu một trí tuệ cực kỳ minh mẫn, năng động, cộng thêm luôn luôn có lối sống và suy nghĩ thực tế, cách làm việc nhiệt tình, hăng say cộng với một khả...

Xem Thêm