By

Đối với nhân tướng học, tứ chi trong đó có bàn chân đóng một vai trò rất quan trọng trong việc dự đoán vận mệnh cũng như tính cách con người. Dưới con mắt...

By

Theo khoa học bàn chân là trụ cột giúp nâng đỡ cơ thể và giúp cho cơ thể đứng vững. Còn trong nhân tướng học thông qua các đặc điểm trên bàn chân có thể...

Xem Thêm