By

Theo khoa học bàn chân là trụ cột giúp nâng đỡ cơ thể và giúp cho cơ thể đứng vững. Còn trong nhân tướng học thông qua các đặc điểm trên bàn chân có thể...

Xem Thêm