By

Gần nửa năm 2017 đang chóng vánh trôi qua, mang người gặp phổ thông may mắn nhưng cũng với người vẫn đang kỳ vọng 1 bước chuyển tiếp và nhảy vọt phải chăng...

Xem Thêm