Đăng nhập tài khoản hosting window – Lấy lại mật khẩu đăng nhập

1.    Đăng nhập tài khoản hosting window
Sử dụng thông tin truy cập được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ để truy cập hệ thống Plesk Panel
      VD: Địa chỉ: https://host2.inet.vn:8443
       User: inet
     Pass: *********
 
2.    Quên mật khẩu – Lấy lại mật khẩu đăng nhập
Click vào dòng Forgot your password? Và nhập địa chỉ email đã đăng ký để lấy lại mật khẩu mới
 
II.    Thay đổi tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản quản trị cpanel
–    Bước 1: Vào thẻ Websites & Domains
–    Bước 2: Vào mục Webhosting Access
Xem thêm thông tin phát luật đời sống tại đây.
–    Bước 3:  Điền các thông tin như hình vẽ
–    Bước 4:  Bấm OK để hoàn tất quá trình cài đặt
 
III.     Trỏ tên miền về hosting
 
Bước 1: Quý khách đăng nhập vào địa chỉ https://cpanel.iNET.vn bằng Tài khoản theo thông tin đã được cấp
–  Email:   Tài khoản email quản lý tên miền
–  Mật khẩu: Mật khẩu tương ứng
 

 
Bước 2: Bạn tạo bản ghi A và CNAME theo hướng dẫn
 
Bản ghi A:
–    Tên bản ghi     : @
–    Loại         : A
–    Giá trị         : 210.245.95.87
 
Bản ghi CNAME:
–    Tên bản ghi     : www
–    Loại          : CNAME
–    Giá trị        : Tên miền của bạn (Ví dụ: Bandomain.vn)
 

(Sau khi tạo bản ghi, bạn vui lòng chờ 10 phút để hệ thống cập nhật thành công)
 
IV.    Quản lý domains – Tên miền
 
1.    Thêm Domains – Tên miền
–    Bước 1: Vào thẻ Websites & Domains
–    Bước 2: Vào mục Add New Domain
–    Bước 3:  Nhập tên miền muốn thêm mới.
–    Bước 4Documet root – Nhập đường dẫn tới thư mục chứa website.
–    Bước 5: Bấm OK để hoàn tất quá trình cài đặt
 
2.    Tạo mới Subdomain – Tên miền con
–    Bước 1: Vào thẻ Websites & Domains
–    Bước 2: Vào mục Add New Subdomain
 
–    Bước 3: Nhập tên Subdomain – Tên miền con muốn thêm
–    Bước 4: Documet root – Nhập đường dẫn tới thư mục chứa website.
–    Bước 5: Bấm OK để hoàn tất quá trình cài đặt
V.    Quản lý file –Tải nội dung lên host
 
1.    Quản lý file
-Bước 1: Vào thẻ Website & Domain
-Bước 2: Vào thẻ  File Manager
 
700
-Bước 3: Giao diện sẽ hiển thị các tuỳ chọn cho phép bạn xem, tạo mới, xem sửa, xoá và phân quyền các tập tin và thư mục của hosting:
Các thư mục mặc định được tạo trên host:
  •     anon_ftp: N/A
  •     cgi-bin: N/A
  •     error_docs: thư mục trang thông bao lỗi
  •     httpdocs: thư mục chứa code website
  •     httpsdocs: thư mục chứa website sử dụng SSL
  •     private: thư mục không public ra bên ngoài
  •     Statistics: thư mục chứa các thống kê chung.
  •     Subdomains: thư mục chứa các subdomain theo domain chính
  •     vault_scripts: script cho website.
  •     web_users: thông tin về user web.
1. Nhập địa chỉ wemail.tên_miền_của_bạn (ví dụ: webmail.nguyethang.vn)
2. Nhập địa chỉ email
           Password: Nhập mật khẩu
3. Bấm vào longin để đăng nhập và sử dụng các chức năng email.
 
 
 
VIII.  Hướng dẫn sử dụng fowarding email trong host Window

Bước 1:

Đăng nhập tài khoản quản trị hosting window và click mục Mail
 

 

Bước 2:
Chọn email theo tên miền đã tạo
Bước 3: 
Sau đó nhập tên miềnforward tới, giống như hình minh họa dưới đây và nhấn OK để xác thực.