Ngay từ khi còn nhỏ, các bé đã được dạy về cách nhận biết nơi an toàn và xử lý lúc ở nhà một mình hay đi chơi bên ngoài. Xem thêm thông tin báo phu nu tại đây.

a2-3959-1436955872.jpg

a3-7299-1436955872.jpg
a4-9287-1436955872.jpg
a5-2711-1436955873.jpg
a6-5750-1436955873.jpg
a7-2203-1436955873.jpg
a8-6160-1436955873.jpg
a9-4067-1436955873.jpg