By

Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Dậu ngày 3/7/2015, tuổi Qúy Dậu mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. – Quý Dậu (Kim, 23 nam Thái Dương...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu (3/7/2015) TỬ VI TUỔI TỴ : – Đinh Tỵ (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Có tin mới. Xem boi tinh yeu thấy nếu là chuyện tình cảm...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Năm (2/7/2015) TỬ VI THỨ NĂM TUỔI TỴ : – Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng,...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Tư (1/7/2015) TỬ VI THỨ TƯ TUỔI TỴ : – Ất Tỵ (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Mọi việc đều chưa có thể kết thúc. Không nên hấp...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Ba (30/6/2015) TỬ VI THỨ BA TUỔI TỴ : – Ất Tỵ (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Hôm nay xem tu vi 2015 luận thấy nên giới hạn mọi việc...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Hai (29/6/2015) TỬ VI TUỔI THÌN : – Giáp Thìn (Hỏa, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Hôm nay xem ngày tốt xấu thấy hoàn toàn không tốt cho...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Sáu (26/6/2015) TỬ VI THỨ SÁU TUỔI TỴ : – Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Hôm nay xem ngay tot xau thấy có nhiều biến động...

By

Gieo quẻ Thứ Năm (25/6/2015) 12 con giáp TỬ VI THỨ NĂM TUỔI TỴ : – Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Năm 12 con giáp 25/6/2015 TỬ VI THỨ NĂM TUỔI THÌN : – Mậu Thìn (Mộc, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : xem tu vi 2015 luận thấy sự việc không...

By

Gieo quẻ tử vi Thứ Tư (24/6/2015) TỬ VI THỨ TƯ TUỔI THÌN : – Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Hôm nay xem bói tình yêu khuyên bạn nếu là chuyện...